nula otpada
ŽIVOTNA SREDINA JE NAŠE ZDRAVLJE

Eco Solutions je svesno osnovano 2016 godine sa jedinom idejom "ŽIVOTNA SREDINA JE NAŠE ZDRAVLJE".
EKOLOGIJA je nauka i disciplina koja se razvija iz godine u godinu. Rešenja koja se nude uvek imaju alternativu i zato smatramo da rešenja koja treba dati moraju prvo da se dobro razmotre i procene njihov uticaj na duži vremenski period. Da ne bude po onom starom našem "skuplja dara nego mera".

SANACIJA zatvorenih i divljih deponija su esencijalni ekološki problemi po životnu sredinu za koju nudimo dugoročna rešenja.

PONOVNA UPOTREBA RECIKLAŽNIH MATERIJALA je ključ održavanja komunalnih deponija. Tokom godina uspeli smo da svojim radom i dobrim partnerskim odnosima uspostavimo saradnju sa direktnim kupcima reciklažnih materijala iz čitavog sveta. U mogućnosti smo da komunlanim preduzećima ponudimo najbolja ekonomska rešenja za reciklažne materijale.

ODRŽAVANJE Korišćenjem ekoloških sredstava bez hemije možemo da produžimo vek trajanja deponija. Održavanjem prostora oko smetlišta i prostora namenjenim za odlaganjem smeća iz domaćinstva uklanjamo neprijatne mirise i fleke nastale usled curenja komunalnog otpada.